Jupiter vecka 17

Tack för en bra vecka Jupiter!

 

 

Muntliga redovisningar och Full moon service


I svenskan har vi, förutom att läsa tyst en stund varje lektion, genomfört de muntliga redovisningar som förbereddes förra veckan. Snart har alla redovisat faktan om sitt djur i Östersjön. Du som ännu inte är klar med din presentation behöver arbeta hemma eller på läxhjälpen nästa vecka.

 

När vi presenterar fokuserar vi på att ha en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Vi tränar också på att tala tydligt och ha kontakt med publiken. Dessutom tänker vi på att välja bilder som förstärker det vi berättar och ha lagom mycket text till varje bild. Många har varit nervösa  men vi har påmint varandra om att det inte är någon fara om det inte går bra. Vi övar ju!

Muntlig presentation om ett djur i Östersjön.

 

Vi har även äntligen plockat upp vårt arbete med Full moon service igen. Utifrån de planeringar vi gjorde för några veckor sedan skriver Röd och Grön varsin gemensam berättelse. Jag (Catrin) skriver på min dator och projicerar bilder på tavlan så att alla hänga med och komma med input. När vi skriver tillsammans tittar vi särskilt på hur vi bygger upp berättelsen inledning, konflikt, stegring och avslut samt hur vi varierar meningar, skriver dialog och gestaltar personer och platser. Nästa steg är förstås att alla ska få skriva sin egen berättelse.

 

Vi skriver berättelser gemensamt innan vi skriver egna.

 

Vi kommer fortsätta läsa under lektionerna så kom ihåg att ha en bra bok redo!

 

Vi läser en stund varje dag.
Ni fokuserar superbra under lässtunderna.

Läsläxan är som vanligt till torsdag. Du hittar den i svenska-klassrummet på Classroom.

 

Ute-matte

 

Veckans fina väder inspirerade till mattelektion uppe i vindskyddet:

 

 

 

Teaterprojekt


Idag, fredag, smygstartade vi igång vårt teaterprojekt. Regissör Lisa berättade om pjäsen och tog oss igenom manus. Sedan fick de som ville stanna kvar hela förmiddagen för att prova på olika roller. Övriga bildade en fixargrupp och började spåna idéer för kostym, scenografi, teknik, marknadsföring och allt annat runt omkring-fix som är nödvändig för att en teater ska bli bra.

 

Vecka 22-23 är vikt åt teaterprojektet men som vi berättat tidigare kan vi förstås inte ha någon stor föreställning i vår. Vi hoppas istället att läget ser annorlunda ut i höst och att vi kan visa upp vårt arbete då istället.

 

 Distansundervisning


Du hittar nya riktlinjer för distansundervisning på schoolsoft. Nytt är bland annat att närvarolänken för distansundervisning inte längre kommer användas generellt så länge skolan är öppen. Endast om en elev har en individuell överenskommelse med skolan som innebär att eleven uppfyller sin skolplikt får läraren ge eleven närvaro på distans. 

 

Vi fortsätter att utgå från tre plattformar:


LPP:er ska finnas på hemsidan, här finns en övergripande planering i enlighet med den mall som finns för LPP:er. 


SchoolSoft:
Läxor: Här ska alla läxor finnas under läxor. En läxa som inte finns här finns inte.  

Schemat: En elev ska fortfarande alltid kunna gå in på sitt schema, klicka på sin lektion, och därmed se sin uppgift, antingen direkt i schemat, eller via länk till Classroom. Detta gör det möjligt att följa med i undervisningen om man bara är lite sjuk och under de två dagar man ska vara hemma efter man har varit sjuk. Dock utan att få närvaro på distans.

 

Nästa vecka

Hemmsta sjöäng 30/4 är inställt.

Fredag 1/5 är röd dag och vi är lediga.

Läxor finns på schoolsoft.

 

Komma ikapp-dagar 

Den 19:e och 20:e maj kommer vi att ha två ”komma ikapp-dagar” för elever som har haft stor frånvaro och/eller riskerar att inte uppnå målen. Särskilda miljöer kommer då att iordningsställas för att minimera smittorisk. För de elever som kallas till skolan är dessa dagar obligatoriska. Mer information om detta kommer senare. 

 

Trevlig helg!

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.