Teknik

Teknik

  1. Grundläggande förståelse för processen: behov – idé – design – prototyp -..- lösning
  2. Utökning av designprocessen med kravdefinition,
  3. Göra en teknisk ritning och rapport
  4. Specifikt: dokumentera lab-projektet om elmotor i en teknisk rapport
  5. Några kända tekniska lösningar/uppfinningar och deras upphovspersoner
  6. Praktiskt: skapa och bygga en Friggebod eller Attefallshus i modell-skala
  7. Få en orientering om moderna design-metoder.