Neptunus V21

Hej alla Neptunusar!

 

I skrivandets stund är det tre veckor kvar till sommarlovet och vi har börjat avsluta projekt och arbetsområden.

I matematiken har vi bara ett kapitel kvar i boken som vi börjat arbeta med denna vecka – Statistik. Statistik på denna nivå handlar främst om att kunna läsa av tabeller och diagram. Vi har tränat på diagram som består av bilder på verkliga föremål för att efter möta symboler som representerar ett visst antal. Stapeldiagrammen har visats både lodrätt och vågrätt för att eleverna tidigt ska förstå att informationen kan presenteras på olika sätt utan att det påverkar innehållet. Vi har tränat på att beskriva och jämföra resultat utifrån diagrammen och tabellerna. Viktiga begrepp under veckan har varit fler, färre, flest, minst antal, lika många, diagram, tabell, rubrik, avprickning och undersökning.

 

 

NO:  frön som vi “planterade” förra veckan har växt så att de nästan tog sig igenom plasten som vi hade över. Dessa skott är nu planterade i de “krukor” som det inte hade börjat växa i. Vi vill nu att alla tar med sig sina plantor hem.

 

 

Jag ser, jag tänker, jag undrar är en ”Visible Thinking”-rutin när man vill väcka nyfikenhet och öppna upp för frågor och utforskande.

Eleverna möttes av en bild på influensaviruset efter rasten: ”Vad är det där!?” ”Jag ser bollar med taggar. Det ser ut som taggarna suger in.” ”Jag tänker att det kan vara partiklar som finns i luften.” ”Jag tänker som E, men inuti kroppen.” ”Jag undrar om de lever?” Efter att vi kommit fram till att det var ett virus och tittat på lite fler bilder på både virus och bakterier fick eleverna hitta på egna. De skulle rita hur den såg ut, vad den hette och vad den är bra (finns ju goda bakterier), dålig för eller vad den orsakar. Eleverna skapade fantastiska, fantasifulla, goda och onda bakterier. Kom in i klassrummet och titta!

 

 

  

  

 

Under svensklektionerna har eleverna bl.a. arbetat med att träna på att skriva meningar med stor bokstav och punkt samt tänka på avståndet mellan orden. Detta är något vi sett att de behöver träna på i båda grupperna. T.ex. hade de till sin hjälp ordkort med ett adjektiv, ett substantiv, ett verb och ett adverbial. Varje elev fick dra ett kort från varje hög och det blev en hel del tokiga meningar. Orden klistrades upp på ett papper, en passande bild skulle ritas och slutligen skulle meningen skrivas så fint de kunde utan att glömma stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

Vi har också använt iPaden där de fick skriva av spännande fakta om djur eller monster.

 

 

 

Eftersom det kom en rejäl skur och idrottshallen var upptagen höll vi veckans Idrottslektion i våra klassrum. Där fick eleverna titta på en film om badvett och efteråt pratade vi om vad vi sett. Vi gjorde även ett pulshöjande pass med 10 övningar 10 gånger vardera som tillsammans blev 100. Avlutningsvis lade vi oss ned för en skön avslappning.

 

 

 

Hem och skola

 

Läxa:

  • Fortsätt läs ur en valfri bok och fyll i läsprotokollet. Ni behöver inte ta med er läsprotokollet till skolan under nästa vecka.

 

Läseböcker: Vi behöver få in alla läseböcker (Den magiska kulan). Ta med boken till skolan nästa vecka. (Om man inte lämnar in böckerna innan avslutningen kan man komma att bli debiterad för förlorad bok.)

 

Nästa vecka:

 

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Fritids stänger 15:00
Torsdag: Lovdag
Fredag: Skolan stängd, fritids öppet.

 

Kommande händelser:

  • 29/5 Stänger Fritids 15.00.
  • 30/5 Kristihimmelsfärd; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.
  • 31/5 Klämdag; Skolan stängt, Fritids öppet.
  • 5/6 Stänger fritids 15.00.
  • 6/6 Nationaldagen; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.
  • 7/6 Planeringsdag; Skolan och Fritids/klubben stängt.
  • 13/6 Skolavslutning fm, Fritids öppet.

 

OBS! Alla dagar före röd dag stänger fritids/klubben 15.00!

 

Hälsningar!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

3 kommentarer

Kommenteringen är stängd.