Pluto v.35

Hej alla Plutofamiljer

Nu är äntligen våra 36 barn på plats här hos oss på Pluto. Eftersom en familj flyttade utomlands har vi väntat in vår 36:e kompis, som nu började hos oss i veckan. Varmt välkomna!

 

Listorna i hallen

Vi ber er vara mycket noga med vilket namn ni skriver in resp. kryssar ut vid lämning och hämtning. Det är bara en vuxen som får sätta dessa streck på listan och vi vill också att ni säger hej och hej då till någon av oss pedagoger, så att vi har mött barnen och er i detta. Dessa listor är de som vi går efter om det skulle inträffa något. Skulle det hända något som gör att vi behöver utrymma lokalerna tidigt en morgon eller en eftermiddag och listorna inte stämmer så försvårar det vårt säkerhetsarbete enormt.

 

Bokstavsarbete

Måndagen startade vi upp tillsammans i det gröna rummet. Vi trollade tillsammans fram en anka och en apa och sjöng/ramsade den populära sången ”Tre små ankungar” och ramsan ”Tre små apor klättrade i trädet”. Då vi trollade fram bokstaven ”A” upptäckte en Plutokompis att både anka och apa började på just A. Det sista som trollades fram ur trollerilådan var barnens bokstavsbok ”Lyckostjärnan”. Först hittade vi tillsammans ord som började på A och/eller innehöll A. Sedan delade vi upp oss i Grön resp. Röd och arbetade med A i boken. Skrev Aa, ritade och skrev något som började på A och spårade/skrev sedan Aa i sand.

Förutom att på ett lekfullt sätt väcka intresset för att läsa och skriva övar vi också på arbetsgången att lyssna på instruktioner, arbeta och slutföra. I detta ingår också att ta fram det man behöver för att göra uppgiften, fråga om hjälp om man behöver och att plocka undan efter sig. Man måste också respektera de som fortfarande arbetar, även om man själv är klar och börjar leka lite lugnt.

Aaa väggen

Aa

lyckostjärnan boken

 

 

 

 

 

 

 

 

Normer och värden

Vi har samlats kring fina samtal om hur vi tillsammans kan se till så att vi alla har det bra på Pluto. Barnen kommer med alla sina egna erfarenheter och kulturer från sina förskolor eller dagbarnvårdare och vi är nu i det första viktiga skedet i att skapa ett gemensamt fint klimat här i gruppen.

Barnen har så fina förslag på hur vi ska göra:

-Om man är ledsen kan man titta om någon gör något roligt och fråga om man får vara med.

-Om man ser att någon är ledsen eller inte har något att göra så kan man fråga om den vill vara med.

-Man kan gå till en vuxen och bli tröstad.

Vi har bestämt några gemensamma trivselregler:

-Om någon frågar om den får vara med så säger man “Ja” och försöker komma på ett sätt som leken kan ändras på, så att fler kan vara med i den.

-I jaga/kull-lekar fångar man en kompis genom att göra en ring runt den eller att fånga/krama runt magen.

-Om man säger ”stopp” eller ”jag vill inte” betyder det att man slutar på en gång. Man kan också använda sig av en stopphand för att tydligt visa för sin kompis, och för sig själv, att något händer som inte känns bra.

Dagligen i alla möten, stora som små, försöker vi vara lyhörda, finnas med och vägleda barnen i denna nya utmaning som det är för dem att vara tillsammans.

Ni föräldrar är viktiga i detta arbete. Visa era barn att ni är intresserade av deras nya plutokompisar genom att hälsa på alla. Lyssna på och bekräfta alltid era barns känslor och upplevelser vid eventuella konflikter, men tänk på att det alltid finns flera perspektiv. Håll gärna en dialog med oss så att vi kan hjälpa barnen att få fina kamratrelationer här på Pluto.

 

Sommaruppgifterna

I veckan har vi startat upp arbetet med sommaruppgifterna. Genom barnens presentationer av sina sommaruppgifter skapar vi också ett klimat för hur vi tar plats på ett bra sätt vid våra arbetspass. Som t.ex hur vi visar att vi lyssnar på den som pratar och hur vi pratar så att alla hör.  Hur vi ställer frågor och respekterar varandras olika sätt att tänka och lär oss hur det berikar oss. Sommaruppgiften hjälper oss på ett positivt sätt med detta. Vi upplever att presentationerna fångar barnens intresse och nyfikenhet att lära mer. Dokumentationerna kommer att sitta uppe i den hall som är mellan Röd och Grön.

 

Lek

Vi ser bl.a att barnen bygger, leker med djuren, hoppar hage, ritar, pysslar, bakar med degen och spelar mycket spel inomhus. Utomhus lagar de mat och/eller gräver i sandlådan. De spelar bandy, fotboll, tennis, pingis, basket eller King. De hoppar hopprep, enkel eller tillsammans. De leker rollekar där det finns goda resp. onda och vildhästar. De bor i buskarna, vid trädungen eller klättrar på klätterställningen eller på klätterplanket. I leken lär de känna varandra och sig själva, då de övar sig på lekreglerna turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

 

12-grupperna Charon, Nix och Hydra

På fredag börjar våra tolvgrupper. Barnen är i samma grupp under hela året, men aktiviteterna ändras var nionde vecka. Vi har pratat med barnen om vilken grupp de går i och ni hittar de olika grupperna på en lista i hallen.

Charon kommer att börja med nio tillfällen simskola. De behöver ha med sig badkläder, handduk, vattenflaska och en frukt eller grönsak. Barnen behöver vara lämnade senast kl.8 då de har simskola. Maria följer med barnen och de blir hämtade av en minibuss vid parkeringen. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden.

Nix kommer att börja med nio tillfällen dramalek med Anna och de kommer att vara inne i det gröna klassrummet. Barnen behöver vara lämnade som vanligt kl.8.30 och de behöver inte ha med sig någonting. Vid dramalekstillfällena kommer vi att leka lekar som gör oss glada och modiga. I början leker vi lekar som barnen kanske känner igen från sina förskolor eller dagbarnvårdare, som t ex ”Hunden och benet”. Tanken är att vi ska lära känna varandra lite bättre och ha kul ihop.

Hydra kommer att ha teknik med Malin och de kommer att vara i det röda klassrummet. Barnen behöver vara lämnade som vanligt kl.8.30 och de behöver inte ha med sig någonting. Under våra tekniktillfällen kommer vi att titta på fiffiga saker som finns i barnens vardag. Saker som de tar för givet och kanske tror alltid har funnits. Men som är saker som människan har skapat, som fyller en funktion för vårt välbefinnande och våra behov och underlättar för oss.

 

Idrott på Pluto

Som flera av er har uppmärksammat i schemat på schoolsoft så har vi i Pluto idrott inlagt på torsdagar. Vi kommer att starta med det vecka 37 (för den ena 18 gruppen). De två 18-grupperna kommer turas om att gå varannan vecka på idrotten. Inga ombyteskläder eller skor behövs, men det är bra om ni denna dag tänker på att barnen har kläder på sig som är lätta att röra sig i.

 

Hälsobesök i förskoleklass

Judith, vår skolsköterska, sätter upp kallelser till hälsobesöket vid anslagstavlorna i hallen. Mer information kring detta hittar ni på Schoolsoft.

 

Blänkare

Föräldramöte på Pluto, onsdagen 28/9 kl. 18.00-20.00.

 

Nästa vecka:

Under hela nästa veckan kommer vi bl.a att arbeta med sommaruppgifterna under våra arbetspass. Några barn i taget kommer att få presentera sitt djur/växt under samlingen.

Måndag: Bokstavsarbete

Fredag: Nix, Charon och Hydra

 

Trevlig helg önskar Plutos pedagoger

En kommentar

  • Tack för ett utförligt veckobrev och tack för tipset att lägga sidan som ikon på hemskärmen, funkar fint!
    /Ann-Sofie & Håkan

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']