Pluto veckobrev v.39

Hej alla Plutofamiljer!

 

Språkarbete – veckans bokstav

Ännu en härlig vecka tillsammans är till ända. Vi har arbetat på flitigt med vårt språkarbete och  startade veckan med att två kompisar trollade fram och presenterade bokstaven E e. Vi pratade om ord som börjar på E e och fick höra ett rim om en ekorre och en elefant som kompisarna hade hittat på. Vi sjöng sångerna  “Ekorre ekorre vifta på din svans”, “Ekorrn satt i granen” och “En elefant balanserade”. Efter samlingen arbetande vi i bokstavsboken.

“Ekorren äter en nöt som är söt.” 

“Elefanten dricker lite vatten
och sover om natten.
Kanske bredvid katten.”

img_2485  img_1673

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges  inytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas infytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (ur läroplanen Lgr11).

 

Språkarbete – Lyckostjärnan

Vi lyssnade till kapitlet “Polly vill ha kex” och lyfte och samtalade sedan om vissa ord och uttryck från texten. I arbetsboken fick vi bland annat göra en uppgift där vi fick öva på lägesorden (ovanför, under, bredvid, på, i mm). Vi fick även rita och skriva om vad vi tror skulle hända härnäst i berättelsen.

img_1643

 

Berätta för någon där hemma om dina tankar.

– Vad hände sedan?

– Hittade Vera någon skatt och i så fall var? 

– Vad var det för skatt?

 

 

 

 

Natur 

Två av våra kompisar valde björken och kastanjen som sin sommaruppgift. Vi det här naturtillfället gick vi därför ut på skolgården för se om vi kunde hitta dessa träd i vår närmiljö. Uppe i slänten hitta vi till våra stora glädje jättemånga björkar och nere vid matsalen ett vackert kastanjeträd. Vi slog oss ner på stenarna under kastjeträdet och tittade närmare på hur bladen och kastjenötter som vi hittade såg ut. Vi samtalade och tittade även på skillnaderna mellan björken och kastanjens stam.

img_4028-1

 

img_1399 img_1386 img_1394 img_1396

 

Matematik

I matematiken den här veckan har vi arbetat med begreppen stor, större, störst, liten, mindre, minst på olika sätt. Vi anväde oss av Visible thinkingrutinen “think-pare-share” för att sätta ord på våra tankar. Rutinen går ut på att barnen för tänker en stund själva, sedan delar de med sig av sina tankar med den som sitter bredvid parvis och slutligen så delar paren med sig av vad de har kommit fram till med övriga gruppen.

Frågeställningar som vi tänkte och resonerade utifrån var t ex:

– Hur kan vi se vilket föremål som är störst?

– Hur skulle ni göra för att veta vilket föremål som är minst och ni inte fick titta?

– Vad menar man när man säger att något är näst störst och näst minst? 

– Jag vill lägga sakerna i storleksordning och börja med den minsta. Hur ska jag göra?

Barnen fick sedan olika uppdrag där det vi lekte med begreppen som t ex. hämta något föremål som är mindre än din tumme, större än ditt öra, lika stort som din hand mm.

I grupper om 4 fick de sedan uppdraget att slå en tärning och hämta lika många föremål som tärningen visar för att sedan sortera dem i storleksordning.

Vi hade flera spännande diskussioner under lektionen, där vi fick upp ögonen för att ett föremål kan vara både större och mindre på samma gång beroende på vad det jämförs med och på vilket sätt det jämförs.

Vi avslutade med att arbeta med begreppen i matematikboken.

img_1646 img_1654  img_1648

3.0 Förskoleklassens syfte och centrala innehåll – Matematik
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Idrott

Vi värmer upp med att väcka alla kroppsdelar genom att barnen turas om att hitta på rörelseövningar, sedan leker vi musikstopp där barnen får olika uppdrag när musiken är på som  t ex åla som orm, studsa som boll, ta dig fram hur du vill med bara fötterna och rumpan i golvet mm. När musiken tystnar får alla ett nytt uppdrag där vi denna vecka övade på lägesorden t ex. ställ dig ett svart sträck. Ställ dig bakom en kompis eller sätt sig framför en bänk mm.

Efter uppvärmningen lekte vi leken “Djungelvrål”. Det är en laglek där barnen får övar på en mängd olika förmågor som t ex samarbete, koordinationsförmåga, rumsuppfattning samt att ta och följa flera instruktioner.

Leken går ut på att samla fem djur i sitt lags färg som ligger gömda under konerna på golvet, i laget turas man om att lyfta en kon åt gången och när alla djur är funna ropar laget “-djungelvrål”. Vi lekte leken flera gånger och avslsutande sedan med nedvarvning till lugn musik.

unnamed  unnamed-1

12-grupperna

Simskola: Vi fick öva på att doppa oss under ytan, ben och armtag, bröst och ryggsim. Några kompisar övade i stora basängen och några var i den lilla. Efteråt tog vi en varm dusch och endel passade på att basta en stund innan vi for tillbaka till skolan igen.

Teknik: Den här gången tittade vi på plåstret. Barnen delade med sig av sina egna erfarenheter då de behövt ha plåster och vi var överens om att plåstret var en riktigt bra uppfinning. Vi pratade om varför plåstret såg ut som det gör och hur det skulle kunna se ut om vi utvecklar det. Vi kan ju verkligen hoppas på en plutokompis uppfinning- om man sätter på plåstret försvinner såret!
Sedan tittade vi på filmen om plåstret. Där fick vi se att det var precis som några i Hydra trodde; “- de använde nog mossa och löv innan plåstret fanns”.
Barnen fick rösta om vilken sak vi ska få möta vid nästa tekniktillfälle av våra saker.

Berätta hemma om vilken sak som du röstade på den här gången och vilken sak vi kommer att möta på fredag!

Dramalek: Den levande leksaksaffären är rolig att leka så det gjorde vi även denna vecka. Barnen väljer att vara en leksak i den mystiska affären där leksakerna får liv om natten när den gamla damen, som inte vill sälja sina kära leksaker, sover. Denna ringen den ska vandra är en gammal klassiker vi lekte för första gången den här veckan. Barnen har alltid möjlighet att föreslå lekar till dramaleken och den här veckan fanns det önskemål att ta fram saker till affären och restaurangen som vi avslutningsvis lekte med. Berätta gärna hemma hur lekarna går till.

 

Information

Bibliotekskort: Vi saknar några ansökningsblanketter gällande bibliotekskort till ert barn. Några av er har mailat att ert barn redan har ett och då behöver man självklart inte fylla i blanketten. Vi behöver få in alla svar senast på fredag nästa vecka så vi kan skicka dem till biblioteket.

Föräldrakoordinatorer
Under föräldramötet berättade vi mer om uppdraget som föräldrakoordinator och att vi behöver två föräldrar från Pluto som känner sig sugna på att ta sig an detta uppdrag.

En föräldrakoordinators huvudsakliga uppdrag är att vara länken och språkröret mellan klassen och skolans ledning.
Föräldrakoordinatorgruppen är en grupp bestående av föräldrar från skolans alla klasser. De träffas första onsdagen i varje månad för att föra fram sin klass åsikter och samtala kring aktuella frågor tillsammans med skolans ledning. Att sitta med i denna grupp ger dig som förälder en större inblick i skolans verksamhet och möjligheten till att vara med och utveckla dess innehåll.
Första mötet för terminen är nu på onsdag den 5 oktober 18:30 på Lemshaga.
Om du som förälder är intresserad av detta uppdrag så maila din intresseanmälan snarast till:
pluto.personal@lemshaga.se

Föräldramöte: Tack för en trevlig kväll och för ert fina engagemang under föräldramötet. Nedan finner ni minnesanteckningar och en inbjudan från föräldragruppen i Charon till kommande familjeaktivitet.

Klicka på länken nedan:

anteckningar-foraldramote-pluto-ht16

 

img_1666

 

Blänkare: Måndag den 31 oktober har skola och fritids stängt på grund av studiedag.

 

Nästa vecka

Måndag: Veckans bokstav

Tisdag: Grön har språkarbete / Röd har natur

Onsdag: Matematik heldag

Torsdag: Röd har språkarbete / Grön har idrott

Fredag: Nix dramalek / Charon simskola / Hydra teknik

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

En kommentar

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']