Saturnus veckobrev v.35

Hej alla Saturnusar!

 

Under veckan som gått har vi startat skolarbetet “på riktigt” enligt schema. Vi har fått träffa Ayla och Åsa, som är elevernas trä- respektive textilslöjdslärare. De har berättat mer om sina ämnen och eleverna har fått se lokalerna. Vår musiklärare Jonas har varit hos oss och informerat om Lilla Kören som återigen startar nästa vecka (onsdagar). De elever som inte hade kören under våren kommer att få prova på några gånger innan de bestämmer sig.

 

Kunskaper

I svenskan de här veckan har vi delat ut läseboken som är en fortsättning på förra årets “Diamantjakten”. I år heter boken “Nyckeln till skatten”. Vi har bekantat oss med boken och även börjat arbeta med första kapitlet. Vi har även pratat om och uppmärksammat olika läsförståelsestrategier, som de sedan tidigare är bekant med. Vidare har vi arbetat med våra “inre bilder”. När vi läser med inlevelse får vi “bilder” i huvudet. Det har vi bl.a. gjort genom att läsa boken “Mitt magiska finger” av Roald Dahl, vilken var mycket uppskattad av eleverna.

 

Eleverna kommer att ha 30 min engelska varje vecka. Vi kommer att börja med att ha detta upplägg. Känner vi att det blir alltför stressig kanske vi tänker om och har varannan vecka. Denna gång presenterade vi oss både muntligt och skriftligt i vårt arbete med vår bok, Learn English. Det är en härlig känsla att få börja arbeta i en helt ny bok!

 

Under veckans matematik har vi arbetat med en snabb repetition kring vad vi har arbetat med under år 2. Vi har dessutom diskuterat kring vilket centralt innehåll vi kommer att arbeta med under år 3. Omgruppering och samband är två områden vi har arbetat med under veckan.

 

I SO har vi fortsatt vårt arbete med kunskapskravet, Eleven kan undersöka hemortens historia ….. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu … Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Under veckan har eleverna börjat presentera sina sommaruppgifter. Dessa kommer att ligga som grund under vårt fortsatta arbete i historia.

 

I onsdags tog vi en promenad till bronsåldersgravarna som ligger i vår närhet. Innan vi gick till gravarna diskuterade vi kring hur vi beter oss när vi besöker en kyrkogård. Alla var överens om att man är tysta. Därefter promenerade vi i tystnad upp till gravarna. Väl hemma fick eleverna skriva och berätta om besöket. Tänk så mycket historia vi har runt om oss!

   

   

 

I NO kommer vi att den närmaste tiden arbeta med Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vi planerar att vi ska göra en tidslinje tillsammans där vi kan se utvecklingen av olika material från forntiden fram till nu. Under veckan som gått har vi fokuserat på stenåldern och de verktyg och material vi använde då här i Skandinavien. Vi har även funderat på hur naturen och landskapet kunde ha sett ut samt vilka djur som kunde finnas.

 

Elevers ansvar och inflytande

Under vårt arbete med normer och värden fick eleverna under förra veckan arbeta med våra förhållningssätt i Villan. Först diskuterade vi kring vilka förhållningssätt vi ville ha. För att förstå dessa bättre skulle eleverna få gestalta dessa i bild och form. Först fick eleverna i par rita dessa. Därefter skrev de manus. Under denna vecka har de fått filmat sina filmer. Alla elever var väldigt engagerade och drivna till att få filmerna så bra som möjligt. Vi är så stolta över dem! Under föräldramötet ska ni få ta del av dessa.

  

 

Skola och hem

Fritids

Vi kommer under de närmaste veckorna, enligt Saturnustradition, starta projektet med att i mindre grupper introducera nya lekar för barnen i Pluto. Detta som en del i välkomnandets etik och ett sätt att ge barnen en god möjlighet att lära känna varandra, samt vara goda förebilder för våra yngsta elever.

 

Veckan på fritids innehåller bla detta; veckans pyssel måndag, onsdag och torsdag med Anita. Utesnickis på onsdagar och fritidsgympa på torsdagar. Tänker att det är värdefullt för er alla att veta så ni kan stämma av tillsammans hemma.

 

Läxa:

  • Nyckeln till skatten – Läs kapitel 2, samt tillhörande frågor.

Vi tänkte prova att skicka frågorna digitalt till elevernas mailadress(förnamn.efternamn@lemshaga.se. Alla har ett lösenord som slutar med årtalet de är födda, -08). Dels för att spara på miljön, men också för att det är ett lärande i sig att börja använda de digitala verktygen. Om de inte kan komma in på sin Lemshaga-mail, hör av er på en gång så hjälper vi till.

  • Nya matematikboken läxa – läxa 1 s.4-5.

 

Nästa vecka:

 

  • Idrott – Fredag. Det kommer att vara utegympa ett antal veckor framöver.

 

  • Slöjd – Grupp A och B har slöjd på onsdagen och grupp C på fredagen (eleverna ska ha koll på vilken grupp de tillhör).

 

Kommande händelser:

  • Föräldramöte – Välkommen på föräldramöte 13/9 kl.17.30. Vi ses i Villan även om det blir trångt.
  • Utvecklingssamtal – Vi kommer att erbjuda samtal måndag 18/9 och onsdag 20/9. Glöm inte att boka en tid!

 

Övrig information:

  • iPad – Nu har vi installerat alla iPads som eleverna kommer att få använda under vårt år i 3:an. Alla elever kommer att få ha varsin iPad. Vi har sagt att de som vill får ta med sig ett skal till sin iPad (18x24cm). Det är absolut inte ett krav från skolan men det kan vara roligt att ha sin “egna” iPad. Tänk på att det inte ska vara ett fodral med dragkedja då de ska vara lätta att ställa in i skåpet för laddning. Alla iPad stannar kvar på skolan.

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']