Saturnus veckobrev V.38

 

Hej alla Saturnusar!

 

Tack för alla trevliga samtal vi har haft under veckan.

 

Kunskaper:

 

I svenskan har vi fortsatt att arbeta med Detektivbyrån och denna gång har eleverna tränat på att skriva en personbeskrivning på en av de misstänkta i berättelsen. Vi har även arbetat med läsförståelse med att göra textkopplingar. När man läser får man inte bara bilder i huvudet utan man kopplar även till sig själv, andra texter som man läst eller till händelser i världen. Innan veckan var slut hann vi även med att arbeta lite mer med stavning och dubbelteckning. Vi diskuterade varför det är bra att kunna stava rätt, varför det är viktigt. Det skulle t.ex. bli helt tokigt om vi skrev ett sms och önskade glas när det i själva verket är glass man är sugen på.

    .

 

engelskalektionen har vi läst en saga, “The Den”. Eleverna har tillsammans fått översätta de olika meningarna. Därefter fick de fylla i det saknade ordet i en mening som var kopplat till berättelsen. Learn English är webbaserat läromedlet. Eleverna har dock varsin arbetsbok som de arbetar med efter genomgång på projektorn

 

Under matematiklektionerna har eleverna denna vecka gnuggat multiplikationstabellerna på flera olika sätt. De har diskuterat samt spelat olika tabellspel.

 

I SO har vi denna vecka tittat på  filmen “Eld, lera och människor” (1942). Den berättar om Gustavsberg som ett 1800-tals fabrikssamhälle. Filmen berättar om området runt om men också om porslinets historia. Eleverna fick därefter återberätta med hjälp av bildstöd från filmen. En bra träning som de behöver utveckla vidare.

 

I NO har vi forskat vidare kring hjulet genom att tittat på en kort film och funderat på varför hjulet är en så viktig uppfinning samt hur man kan ha använt hjulet på bronsåldern. Därefter har vi börjat titta lite närmare på material och verktyg på Järnåldern.

 

Elevers ansvar och inflytande:

Arbetet med att vara lekledare, för Pluto, under lunchrasterna fortsätter. Det är fantastiskt härligt att se hur bra de utför detta uppdrag. Det är alltid fyra elever per dag som har uppdraget. Under veckan som gått har några elever visat och instruerat Plutoeleverna i fotboll.

  

 

Skola och hem

Läxa till på torsdag:

  • Nyckeln till skatten – Läs kapitel 5, samt gör uppgiften om “Dubbelteckning”, som eleverna får på skolan att ta med hem. Den hittar ni även på Google Classroom.

 

Nästa vecka:

 

 

  • Friluftsliv – Måndag.  
  • Utflykt med lunchmatsäck – tisdag fm. Vi åker till Gustavsbergs porslinsfabrik.
  • Slöjd – Grupp A och B har slöjd på onsdagen och grupp C på fredagen.
  • Idrott – Fredag. Det kommer att vara utegympa ett antal veckor framöver.

 

Övrig information:

Observera att vi åker på utflykt till Gustavsbergs porslinsfabrik på tisdag. Då vi inte hinner tillbaka till lunch önskar vi att eleverna har med sig lunchmatsäck.

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']