Saturnus veckobrev v. 38

Hej alla härliga Saturnusar!

Ännu en vecka till ända! Hösten har verkligen tagit plats med både väder och färgglada trädkronor. I veckan har vi börjat ett nytt kapitel i matteboken, förberett oss för utvecklingssamtal, fortsatt öva på alfabetisk ordning samt skrivit dagboksinlägg. Något spännande och roligt som skett denna vecka är att Jenny Bengtsson, vår nya ansvarspedagog, har börjat hos oss. Vi hälsar henne varmt välkommen till oss i Saturnus!

Det är hög tid att boka in ert utvecklingssamtal nu! De finns ett fåtal tider kvar. Innan samtalet är det viktigt att ni även fyller i “Inför utvecklingssamtal” på Schoolsoft. Era svar kommer att ligga till grund för samtalen.

Kunskaper

Läsresan

Under arbetspassen med Läsresan har eleverna fått skriva dagbokstexter. I en dagbok står händelserna i tidsföljd. Texten berättar vad någon, tänkt, känt och upplevt.  Vi har tillsammans diskuterat: Hur började dagbokstexten? Vilka olika händelser beskrevs? Hur avslutades dagbokstexten? Eleverna fick sedan både förbereda sig för och skriva en dagbokstext där datum, inledningsfras samt en inledning skulle finnas med. 

 

Singma

Vi har börjat ett nytt kapitel i matematiken: “addition och subtraktion 0 till 10 000”. I det andra kapitlet fortsätter eleverna med addition och subtraktion i ett utökat talområde. De använder metoder som de mött tidigare och visar dessa med hjälp av tiobasmaterial.

Eleverna adderar och subtraherar fyrsiffriga tal, både med och utan växling. De tränar också på att använda och välja olika huvudräkningsstrategier och att använd avrundning för att bedöma rimligheten i sina svar.

 

Klimatkompis

Under några veckor framöver kommer vi att delta i den stora plastutmaningen tillsammans med UR. Denna vecka började vi med att fundera över var plast finns och vad vi kan göra med den ifall vi inte längre vill ha den. Vi besvarade frågor som: Vilka saker av plast känner du redan till? När använder du plastprodukter? Vad är bra med plast? Vad är problematiskt med plast? Vad brukar du göra med dina plastförpackningar, till exempel en pet-flaska när du har druckit ur den? Vad menas med att återvinna något? Hur gör man det?

Syftet med satsningen Klimatkompis är att ge elever i årskurs 3 hopp, kunskap och handlingskompetens kopplat till hållbar utveckling.Klimatkompis skapar handlingskraft och belyser frågor som; Vad är plast? Hur påverkar plast naturen? Hur kan jag förändra min användning av plast och plastprodukter? – URplay

Hem och skola

Utflykt till porslinsfabriken

Vi kommer under torsdagen kommande vecka att åka tillsammans på vår första utflykt sedan Covid-19 gjorde entré. Vi ska åka till porslinskvarteren för att tillsammans med Marie Bohjort få lära oss mer om Gustavsbergs- och porslinkvarterets historia. Vi kommer bli borta hela skoldagen vilket innebär att ni behöver ha med er frukt, egen matsäck och dryck

 

Utvecklingssamtal

Snart är det dags för utvecklingssamtal. Samtalet kommer att ske via Google Meet. Länk kommer att skickas ut till er vårdnadshavare. Onsdag den 29/9 kommer inte vara någon ordinarie undervisning. Fritids kommer att vara öppet som vanligt för de elever som är i behov av omsorg denna dag. De som vill och har möjlighet att vara hemma får vara det om så önskas (glöm inte att fylla i närvaro/frånvaro på Schoolsoft). Inför vårt samtal är det viktigt att ni tillsammans med ert barn fyller i ”Inför utvecklingssamtal” senast fredag 24/9. Dokument hittas under elevdokument på Schoolsoft.

 

Svordomar

Vi har uppmärksammat att eleverna använder sig mycket av svordomar. Vi har lyft det i gruppen och haft bra diskussioner kring detta. Vi vill att även ni vårdnadshavare även pratar med era barn om det, så att vi tillsammans kan stötta eleverna att välja bättre ordval framöver.

Läxa:

  • Nyckeln till skatten  – läsebok kap. 4 “Cigarraskar och ansjovisburkar” s.27-33.
  • Vi har även skickat med ett arbetsblad från Läsresan som vi vill att eleverna gör till nästa vecka.

 

Information inför vecka 39:

Måndag: 

  •  Eleverna börjar kl.9.40. 

Tisdag: 

  • Slöjd – vi ser gärna att de elever som har slöjd första lektionen kommer till Villan först och lämnar sin väska.

Onsdag:

  • Utvecklingssamtalsdag. Fritids öppet för er som anmält behov.

Torsdag: 

  • Friluftsliv – Vi åker på utflykt till proslinskvarteren. Medtag: frukt, matsäck samt dryck.

Fredag: 

  • Idrott – Idrotten kommer att vara inomhus. Ta med idrottskläder samt handduk.

 

Kommande händelser:

  • v.39 – Utvecklingssamtal. 
  • v.44 – Höstlov 1/10 – Fritids och skola stängt (övriga dagar öppet som vanligt. Glöm inte att anmäla närvaro/frånvaro på Schoolsoft).

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Vincent och Jenny

 

ingela.eriksson@lemshaga.se 

daniel.ekmark@lemshaga.se 

vincent.karlsson@lemshaga.se 

 

Villan: 08-586 313 13

Fritids MG: 08-586 313 27

 

9 kommentarer

Kommenteringen är stängd.