Saturnus veckobrev v 37

Hej alla fina barn och föräldrar i Saturnus!

Tack för ännu en fin och lärorik vecka i härligt sensommarväder.

img_0711

Vandringen till brofästet
Under veckans vandring till brofästet använde vi oss av två olika kartor, en från 1700-talet och en orienteringskarta från 2014. Det var intressant att upptäcka både likheter och skillnader mellan de båda kartorna. Under vandringen stannade vi upp regelbundet för att se var vi var på kartan. Några barn (inklusive jag själv) tyckte att det var smartast att hålla kartan upp och ner på vägen dit, så att man alltid hade vattnet till vänster på kartan och i verkligheten. Vi kunde också konstatera att det finns flera intressanta saker som vi redan har besökt längs kustlinjen; bronsåldersgravarna, fornborgen, Hästholmen (Storholmen) och Södersved. Det känns också som om vi håller på och skapar någon slags mönster över hur det kunde vara runt Lemshaga för länge sedan. På grund av landhöjningen vet vi också att vattnet gick mycket närmare Lemshaga då än nu.

img_0117   img_0115

img_0089img_0091

img_0124img_0100

Efter vandringen har eleverna fått dokumentera och reflektera över vad vi varit med om på sina I-pads. Varje elev har nu tillgång till en ”egen” I-pad som finns kvar på skolan.

Beskriv vår vandring. Vad såg vi längs vägen? Hur använde vi oss av kartorna? Likheter och skillnader? Kunde vi dra några slutsatser?
Vad såg vi vid brofästet? Vad tänkte vi/trodde vi? Vad undrade vi?
Vi har använt oss av ”förståelsekartan” (Visible Thinking) Jämföra likheter och skillnader, beskriva och förklara, undersöka ur olika perspektiv och vinklar, se orsaker och samband, se konsekvenser.
Detta vill jag fortsätta berätta om på vårt föräldramöte den 28 september.
Se även vår LPP i SO år 3 på Lemsagas hemsida. LPP´n kommer att uppdateras fortlöpande.

Engelska
Förra veckan hade gröna gruppen sin första engelsklektion, 60 min och röda gruppen fick sin lektion den här veckan. Enligt timplan, 30 min/vecka. Vi arbetade med det första kapitalet i vår nya bok Learn English (Majemaförlaget). Jag som lärare har fått tillgång till material som jag kan visa via projektorn. Vi kan lyssna på talad engelska och göra olika övningar tillsammans. Eleverna har också varsin bok att skriva i. Precis som förut betonar jag vikten av att våga uttrycka sig på engelska. Det gör inget om man säger fel, vi ska ha en tillåtande miljö!

Studiebesök
På måndag nästa vecka kommer jag att ta emot ett studiebesök, två engelsktalande lärare som är intresserade av att få reda på hur vi använder oss av olika ”Visible Thinking rutiner” i klassen. Jag kommer låta några av våra elever berätta tillsammans med mig. Fokus kommer att vara vårt SO-projekt och hur vi arbetar utforskande och undersökande.

Bildlektioner
Varannan vecka har eleverna bild och varannan vecka musik. Nu har båda grupperna fått repetera färgcirkeln och färgblandningsövningar. Kommande bildlektioner kommer vi att arbeta med formgivning och mönster inspirerade av Josef Frank.

img_0125

Saturnus leder lekar tillsammans med Plutobarnen
På lunchrasterna kommer några barn från Saturnus att leda lekar för Plutobarnen under sista delen av lunchrasten. Detta har varit mycket omtyckt!

Textilslöjden
På textilslöjden har eleverna fått prova på fingervirkning. De satte ihop sina virkningar så att de räckte runt hela Lillgården!

Matematik och NO
Vi har nu kommit igång ordentligt med matematiken. Eleverna har hanterat addition och subtraktion med hela tiotal via tallinjer och spel, de har delat upp stora tal på olika sätt, samtalat om strategier vid huvudräkning och arbetat några sidor i matteboken. Vi har arbetat mycket med konkret material av olika slag och till stor del integrerat NO och MA. Eleverna har fortsatt laborera och sortera olika material efter egenskaper. Fokuset denna vecka har varit på egenskaper som är av intresse vid bedömning av materialets flytförmåga. Vi har diskuterat och ställt hypoteser kring betydelsen av materialets/föremålets vikt och storlek. Vi har även fått försöka förändra/påverka en lerklumps flytförmåga, vilket gav upphov till spännande antaganden och diskussioner. En intressant sak att ta upp till diskussion är flytegenskaperna hos ett majskorn. Ett färskt majskorn sjunker men ett popcorn flyter, varför är det så?

Nästa vecka
Inga utflykter. Vi försöker följa en vanlig veckas schema.
Måndag: läxorna delas ut, kap 3 i läsläxan,
slöjd/IUP (På IUP-lektionen kommer vi att arbeta med stavning, dubbelteckning).
Tisdag: Idrott för båda grupperna
Onsdag: rytmik, musik/bild
Torsdag: Slöjd/IUP
Fredag: Idrott för båda grupperna

28 sept föräldramöte kl 18-19.30

img_0111

Trevlig helg!
Cissi, Sandra, Hanan och Urban

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']