Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

 

Nu är det dags att starta ett nytt kapitel tillsammans med er. Denna gång handlar det om Saturnus och vår nya lokal, Villan. 

 

Vi som jobbar i Villan är Ansi, Eva, Agnes och Johannes. Under läsåret kommer Cissi ha bild med eleverna och även ha den röda gruppen på fredagarna då Eva är ledig. Gottis fortsätter ha idrott med klassen och Jonas kommer ha både musik och kör.                                            Klassen får även två nya lärare, Åsa Gustafsson som har textilslöjd och Ayla Lind som har träslöjd. 

 

En skillnad i år är att eleverna har sitt eftermiddagsfritids på Klubben i Storgården. Villan kommer vara öppen från kl.7.45  varje morgon, utom tisdagar då skoldagen börjar kl.9.50 och Klubben då har öppet för fritids på morgonen från kl.8.00. De elever som kommer tidigare är på Pluto i Mellangården.

 

Lämning och hämtning sker fortsättningsvis utomhus då inga föräldrar än så länge får vistas i våra skollokaler.

 

Vi kommer under höstterminen att äta i vårt matsalstält, vilket eleverna förmodligen kommer att tycka är toppen 🙂

 

I Villan har alla elever en egen bänk. För att den ska kännas extra fin får barnen, om de vill, ta med sig ett bänkpapper att lägga i botten och ett litet pennskrin de kan ha i bänken. För att kunna hålla bra ordning på sina saker i bänken är det viktigt att de inte tar med sig stora/flera pennskrin och en massa lekpennor och leksudd etc. 

Alla elever behöver ha en gummibandsmapp med namn på att transportera sina läxor i.

 

Nästa vecka:

  • Skolstart – Lärare och fritids tar emot eleverna utanför Villan kl.9.00 för ett gemensamt upprop. Tyvärr får inte ni föräldrar vara med för att inte bidra till en ökad smittspridning. Skoldagen avslutas kl.13.00 och för de elever som har behov att stanna längre är fritids öppet som vanligt.

  • Lägerskoledager – torsdag och fredag kommer vi att ha lägerdagar på skolan. På torsdagen kommer vi att ha olika aktiviteter på skolan och vi äter lunch här. På fredagen kommer vi att gå på en liten vandring till Fornborgen. Denna dag vill vi att eleverna har med sig lunchmatsäck med en frukt och något att dricka.

 

Kommande händelser:

 

  • Utvecklingssamtal – I slutet av september kommer vi att erbjuda samtal. Tider kommer att läggas upp på Schoolsoft. Vi meddelar när detta sker och det är först till kvarn som kommer att gälla. Samtalen kommer att ske antingen utomhus eller via Google Meet. 

 

Kom ihåg: Om eleven känner sig det minsta sjuk stannar man hemma och håller sig hemma tills man varit symptomfri i två dygn.. Känner du dig tveksam, ring 1177 eller vår egen skolsköterska Judith Johansson: 08 586 313 16

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sju…

 

Vi välkomnar också en ny klasskamrat, Juna som börjar i den gröna gruppen. Vi ser fram emot att få träffa er alla igen och få uppleva ett nytt och spännande år! 

 

Eva, Ansi, Agnes, Cissi & Johannes

Klasstelefon: 08-586 313 03

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se