Veckobrev v 39

Hej!

Här kommer veckans hälsning till föräldrar och barn i Saturnus.
Jag vill så här i början av brevet påminna om vikten av att ha regnkläder och stövlar i skolan. Vi är ute varje rast och det är inte så skönt att sitta inne på lektionen i blöta kläder. Hoppas att vi kan hjälpas åt med det!

Föräldrasamverkan
Tack för god uppslutning på föräldramötet i onsdags. Det är alltid så roligt och inspirerande att få träffa er! Ert stöd och engagemang föder goda cirklar. Jag (Cissi) pratade bl a om vikten av att vi alla kan känna oss delaktiga i våra projekt och skolarbetet i stort. Vilka fantastiska bidrag ni har låtit barnen ta med till vårt historieprojekt…
Melissas föräldrar är sammankallande för de fyra föräldrapar som denna termin ansvarar för att göra något trevligt för klassen.

Porslinsskatten
Några barn har hittat porslinsskärvor på skolgården och även lite bakom Villan. Vi har resonerat kring varför det finns så mycket porslinsbitar just här. Vi vet att slottet under en tid tillhörde Gustavsbergs porslinsfabrik. Vi tror också att det har funnits en gammal “avskrädeshög” bakom Villan, där man har kastat skräp av olika material.
Röda gruppen har fått rengöra porslinsbitarna och har fått lägga dem i ett gammalt “kast” för att göra en utställning. Så småningom ska vi försöka ta reda på vilka serviser de tillhör. Senare ska vi även måla dessa mönster i akvarell.
img_4151img_4155

Porslinsmuseet
Alla treor i kommunen är inbjudna till porslinsmuseet för att se på alla fina föremål samt att själva få skapa i keramikverkstaden. Nästa vecka (onsdag den 5 okt) ska röda gruppen få åka dit och gröna gruppen åker dit den 12 okt. Vi ska vara där mellan 9-11 och äter vår medhavda matsäck efter själva besöket.

Matematik
Under den gångna veckan har eleverna fått inloggningsuppgifter till elevspel.se. Tanken är att nyttja elevspel på liknande sätt man använder Nomp. Jag (Sandra) delar ut uppgifter i matemaik till en grupp elever eller till specifika individer, utifrån vilket ämnesområde vi för tillfället arbetar med samt utifrån vad de olika eleverna behöver träna mer på. Vi fokuserar just nu på talområdet 0 – 1000. Vi delar upp tal i ental, tiotal och hundratal, vi adderar och subtraherar med och utan tiotalsövergångar och vi pratar om omgruppering. Matte-läxan denna vecka består av tal kopplade till det vi pratar om i skolan.

Vi försöker i större utsträckning nyttja appen Classroom, i vilken jag som lärare kan skapa lektioner och lägga ut aktuellt material inför kommande lektioner. Eleverna kan via sina Ipads gå in och ta del av den information jag önskar tilldela dem och därefter kan de sätta igång med eventuell arbetsuppgift. De sänder in sin uppgift när den är färdigställd och jag kan med enkelhet se vilka elever som är färdiga och ge feedback direkt i elevernas texter. Mycket spännande att använda IKT i klassrummet och via Classroom blir brukandet av Ipads ett medel i undervisningen och inte ett mål i sig!

Nästa vecka:
måndag: Läxorna delas ut. Läsläxan kap 5 (ingen eng-läxa denna vecka) IUP/slöjd
tisdag: Idrott för båda grupperna
onsdag: Röda gruppen åker till Porslinsmuseet i Gustavsberg.
OBS! Tag med lunchmatsäck
torsdag: IUP/slöjd
fredag: Idrott för båda grupperna

Trevig helg!
Cissi, Sandra, Hanan och Urban

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']