Tellus v.12

 

 

Då var vi en vecka närmare sommarlovet då:) 

 

 

Här i skolan arbetas det för fullt och vi krigar på ordentligt. Det är som alla vet och erfar en unik situation vi nu ställs inför. Många elever är borta och likaså gäller för oss pedagoger. Det i sin tur kräver unika lösningar och en stor portion tålamod från oss alla. Ni elever och föräldrar har varit fantastiska och vi vill verkligen tacka för era fina ord och all er pepp och förståelse vi får under denna prövotid! Tillsammans gör vi detta hållbart:) 

 

Då vi nu har en unik situation inför oss så kommer detta veckobrev att se lite annorlunda ut vad gäller struktur och innehåll. Vi vill med detta fokusera på att ge er information inför en eventuell distansundervisning. Hur gör vi helt enkelt med de elever som är hemma? Oavsett om skolans lokaler stänger eller om vissa elever är frånvarande så kommer skolundervisningen INTE stänga utan kommer att fortgå oavsett vart vi befinner oss. Det kräver att vi har en fungerande plan och tanke. Denna vill vi nu delge er!  

 

Men först vill vi klargöra vilka typer av tekniska plattformar, främst 3 st, vi använder oss av och var ni kan hitta rätt information för rätt ändamål.. 

 

 1. Schoolsoft – Används för att delge all typ av information som kommer från skolan. Håll koll här morgon och kväll för att säkerställa att ni har aktuell information. Sjukfrånvaro anmäls här som vanligt. Aktuellt schema ser ni även här!
  OBS! Alltså gäller, för er som är hemma fast skolan är öppen, att oavsett grupp så följer du endast Grönt schema!
 2. Classroom – Används för skoluppgifter. Här finner eleverna alla sina skoluppgifter samt det material som behövs för att göra sitt skolarbete. Här kommer eleverna också att behöva anmäla sin närvaro. Detta har vi i dagsläget gått igenom med de elever som är i skolan nu.
 3. Lemshagas hemsida – Här finner ni aktuella LPP (lokala pedagogiska planeringar) samt veckobrev.

  Extra: 
 4. Facebook – Extra tips om akut information som samtidigt delges på schoolsoft. Vi vet att inte alla är med i gruppen men tanken är bara att detta ska vara en extra informationskälla för att snabbare komma ut med viktig info. Det är inget nytt utan bara samma info som kommer på schoolsoft. Kan vara om ändrade tider eller dylikt… Observera att denna kanal endast är extra och inte den primära källan. 

 

 

 

Allmän Distansutbildning

Som ni alla säker har hört så förbereder sig många skolor nu för att kunna bedriva distansutbildning OM det skulle vara så att skollokalerna behöver stänga ner. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att skolan inte kommer att stänga utan det är LOKALERNA som stänger. Undervisningen kommer att fortgå oavsett stängning av lokaler.  Detta gör att vi behöver finna olika kreativa lösningar för att göra detta möjligt. 

Följande information och rutiner gäller vid en allmän stängning av skolans lokaler: 

 

  1. Vilket Schema gäller? Viktigt att veta, om nu skollokalerna skulle stänga och alla elever får arbeta hemifrån, är att vi alla i klassen Tellus går efter    oavsett tidigare tillhörighet. OBS är du sjuk, men kan göra dina skoluppgifter ändå, går du efter grönt schema i Classroom för att ta del av det du missar. Schemat ser ni på schoolsoft och här:
   Schema Tellus Grön VT-20 
  2. Tillgång till datorer: De som har datorer hemma behöver se till att ni har Google Chrome installerat som web-browser. Det är nödvändigt för att kunna ha live möten / genomgångar via Google Meet. En web-kamera kan vara bra, dock inte en nödvändighet. Men någon form av mikrofon är dock nödvändigt att ha. De som inte har tillgång till datorer hemma får låna med sig sin skoldator hem.
  3. Hur ser en lektion ut? En lektion kan se ut på olika sätt. Det är dock viktigt att oavsett utformning, se till att man är inloggad på classroom och närvarande vid lektionens start för det ämne som står på schemat. Man närvarar genom att bekräfta en förfrågan som dyker upp i det specifika Classroom ämnet avser. Alla utgår alltså från grönt schema. Hur den specifika lektionen kan se ut vet man alltså inte innan, så det är av största vikt att man är inloggad och närvarande vid uppstart av varje lektion för att få rådande planering och struktur. En lektion kan antingen vara en färdig upplagt uppgift eller att man ska läsa / titta på en presentation.
   Det kan även vara en videogenomgång som sker live.
  4. Närvaro: Närvaro kommer alltså att tas på lektionstid via classroom. Eleverna kommer att få en fråga om närvaro vid uppstart av varje lektion. Är man närvarande så säger man det i frågan i classroom, är man inte närvarande och inte har anmält sig sjuk i schoolsoft kommer man bli rapporterad som ogiltig frånvaro. . OBS! Är man sjuk anmäls detta i schoolsoft som vanligt. 
  5. Allmänna förväntningar på skolarbetet: I detta läge är det viktigt att varje elev tar ansvar för sina egna studier och följer noga de anvisningar som gäller i de olika classroom för de olika ämnena och håller koll på de deadlines som gäller.  

 

Vi förstår att detta kommer bli en utmaning för flera då det är många ämnen och nya sätt att arbeta på. Viktigt att eleverna får en bra koll och överblick på sina uppgifter och här är det viktigt att ni föräldrar hjälper till. Håll koll, fråga, skriv upp saker som deadlines och uppgifter, gör en plan tillsammans. Vi gör så gott vi kan och vi hjälps åt! 🙂 Men framförallt, hör av er till oss pedagoger om något är oklart eller om ni har några tankar och funderingar kring allt detta! 

 

 

Övrig information

 

Studiedag på onsdag – skolan stängd!

Denna dag är alla pedagoger på utbildning men eleverna förväntas jobba hemma denna dag. De har sina uppgifter i classroom. Håll koll där! 

 

Meddelande från schoolsoft gällande fritidsomsorg

I behov av fritidsomsorg under studiedagen onsdag 25/3?

Som ni tidigare fått information om så behöver vi ha en studiedag redan nu på onsdag 25/3 pga fortbildning för pedagogisk personal inom distansundervisning.

Fritids/klubben kommer att hålla öppet fram till 15.00 denna dag för er i behov av det. Vi vädjar om att endast ni med behov nyttjar fritidsomsorgen denna dag. Detta för att vi önskar att även så många som möjligt av fritidspersonalen kan delta i fortbildningen denna dag.

ALLA med fritids/klubbenplats behöver gå in på schoolsoft och under fliken mina tider skriva under kommentar från vårdnadshavare: Ledig alt. närvaro.

Detta är mycket viktigt att ni gör snarast möjligt (senast söndag 22/3) så att vi kan planera bemanningen inför denna dag.

Hälsningar
Fritids och Klubben

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

OBS! för er som är hemma, gå in på classroom och följ vår planering ämne för ämne så du inte missar något!

 

v.13

Uppstart Historia och “Tema – Gustav Vasa”…  se classroom

Studiedag Onsdag. Eleverna jobbar hemifrån. Se Classroom för uppgifter.

 

 

V.14.

NP-Engelska samt Matteprov

 

Måndagen den 30/3: Matteprov för Röd grupp (13.15 – ca 15.00).

 

Tisdag  den 31/3: 8:20 – 10:45 . NP Engelska OBS!!!! Tidigare start för vissa: Ej sovmorgon! 

 

Tisdagen den 31/3: Matteprov för Grön grupp (vi börjar kl 12.30 – 13.20 efter nationella i engelska).

Provet fortsätter sedan på Onsdag kl 12.30 – 13.40.

 

Torsdag den 2/4: 10:50 – 11:50 NP Engelska under lektionstid. OBS! Idrott utgår för röd grupp. 

 

 

V.15 

Påsklov!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig Älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa & Andreas