Tellus v.13

 

 

Distansutbildning

 

Då är vi på ett sätt igång, ja delvis i alla fall, och vi har förstått att det finns en del frågetecken kring närvarorapportering, uppgifter och upplägg för oss i Tellus. Det här är som sagt en unik situation och vi behöver ta en bit i taget och utvärdera under tidens gång. Vi är så tacksamma att ni hör av er till oss med frågor och tankar så vi kan förtydliga, utvecklas och strukturera oss bättre hela tiden, så fortsätt gärna med det!

 

Det finns alltså några saker vi nu vill förtydliga kring vår situation kring distansutbildning. Här kommer det:

 

OBS! Jobbar man via distans går man efter sitt egna färgschema så länge skolans lokaler är öppet. Det är endast om skolans lokaler stänger och ALLA är hemma som man följer grönt schema.

 

1. Frånvaro (sjuk eller ”karantän”) anmäls alltid i schoolsoft oavsett var man är.

 

2. Är man hemma, sjuk eller ”karantän” så kan man gärna arbeta hemifrån och få närvaro i form av distansundervisningDet betyder att man får närvaro fast hemifrån… Det rapporterar vi lärare, under förutsättning att eleven anmält sig närvarande via Classroom. I Classroom har man även möjlighet till att delta i ett GoogleMeet för att kunna höra lärarens presentation till lektionen. Länk till mötet ligger oftast i närvarofrågan som skickas ut i Classroom.

 

3. OM och endast om skolan lokaler STÄNGER och ALLA elever är hemma så sker all närvaro via classroom, lektion för lektion. Alla elever följer då GRÖNT schema. Endast schoolsoft om man är sjuk.

 

4. Vad gäller upplägg så tänker vi (Åsa och Andreas lektioner) så här kring struktur och innehåll på Classroom. Instruktionerna till uppgifterna ligger veckovis istället för lektionsvis. Det betyder att vi lägger upp instruktioner till skoluppgifter vecka för vecka, i instruktionerna framgår det vad du ska göra varje lektion alternativt en punktlista att följa. I inlägget står det även hur du ska göra och i vilken ordning. Det är inte utlagt lektion för lektion alla gånger, utan kan ligga vecka för vecka alltså. DÄREMOT så jobbar vi efter deadlines. Mycket viktigt att hålla koll på. Oftast sker dessa på fredagar klockan 15.00 men det kan variera. Allt detta står i det inlägg som finns under respektive vecka i respektive klass i klassuppgifter.

Eleverna kan få feedback på sina uppgifter som ”privata kommentarer” 

I den uppgift som eleverna jobbar i, har eleverna möjlighet till att få feedback i form av ”privata kommentarer” av oss pedagoger. Där kan de även svara på kommentarerna, det är alltså viktigt att hålla koll på dessa i själva uppgifts-dokumentet, de behöver alltså klicka på ”visa hemuppgift” (i klassuppgifter) för att kunna ta del av dessa kommentarer. Eleverna får även en mail-notis när de fått en ”privat kommentar”.

 

Varför gör vi detta då? Jo, detta är ytterligare ett steg i den självständiga utveckling våra härliga elever ska ta. Vi vill att de ska fortsätta att lära sig och öva sig i att ta ett egenansvar, kunna planera, strukturera och prioritera sina uppgifter. Vi vet att de kan. De är superduktiga och är redo för detta. Vi har jobbat med deadlines sedan länge och eleverna är mycket införstådda i detta. Vi tänker att det är en SÅ viktig egenskap att få med sig in i framtiden, att kunna planera, strukturera och prioritera sin tid.

 

 

 

 

 

Med uttrycket 3n + 4, vilket är 8e numret i talföljden?

 

 

 

 

 

Fokus denna vecka

 

För dig som är hemma nästa vecka men kan skriva Matematikprovetdistans gäller följande tider:

 

Tisdag 31/3: 12.30 – 15.00

 

– Du som är hemma får extra lång tid för att hinna ladda ner provet och sedan hinna ladda upp dina svar.

– Provet kommer komma upp i klassuppgifter kl 12.30 och stängas kl 15.00.

– Uppgiften kommer heta “Matematikprov Kap 3+4” och ligga under Vecka 14.

 

Instruktioner kommer att finnas där. 

  1. Ladda ner ”Matematikprov Kap 3+4”
  2. Gör dina uträkningar med papper och penna
  3. Ta bild på dina uträkningar och ladda upp i dokumentet ”Mina uträkningar”
  4. Klicka på ”Lämna in” i högra hörnet före kl 15.00

 

Tänk på att det ska vara så tydligt att jag kan se vad du skrivit!

 

Miniräknare är ej tillåtet.

 

Hör av dig till mig om du har några frågor gällande distansprovet.

 

För dig som är i skolan gäller följande tider:

Måndagen den 30/3 för Röd grupp (13.15 – ca 15.00).

Tisdagen den 31/3 för Grön grupp (vi börjar kl 12.30 – 13.20).

Provet fortsätter sedan på Onsdag kl 12.30 – 13.40.

 

Lycka till! 🙂

 

 

 

 

Övrig information

Nationella prov

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Alltså utgår de nationella proven i Engelska samt Matematik för Tellusarna. Det betyder att det inte blir några schemaändringar nästa vecka som det var planerat.

För mer information gällande detta hänvisar jag till skolverkets hemsida

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg

 

 

Tips från coachen/engelska-lärarinnan Maria

Hej alla föräldrar i Tellus röd och grön!

Nationella proven i engelska i årskurs 6 är inställda pga Covid 19.
Jag kommer istället att ha prov under vecka 16 där elevernas förmågor testas. Förmågorna som kommer att testas är: läsförståelse, hörförståelse och skrivförmågan, vilket är förmågorna som egentligen skulle testats under nationella proven.
Proven kommer att genomföras under ordinarie lektionstider och är därför inte schemabrytande.
Hör av er om ni har några frågor 🙂

Engelskan framöver:

Vi har börjat att arbeta med Google Classroom och Gleerups som läromedel. Eleverna kan då, om de är hemma delta i undervisningen hemifrån. Detta är något vi bland annat arbetar med under lektionstid framöver.
Bästa hälsning,
Maria

 

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter:

 

OBS! för er som är hemma, gå in på Classroom och följ vår planering ämne för ämne så du inte missar något!

 

V.14.

Matteprov

 

Måndagen den 30/3: Matteprov för Röd grupp (13.15 – ca 15.00). 

 

Tisdagen den 31/3:Matteprov för Grön grupp (vi börjar kl 12.30 – 13.20).

Provet fortsätter sedan på Onsdag kl 12.30 – 13.40.

 

Tisdag 31/3: Matteprov för de som är på distans (12.30 – 15.00) i Classroom

 

 

V.15 

Påsklov!

 

V.16 

Måndag 13/3: Annandag påsk ledigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig Älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas