Tellus v 38

Tack för denna vecka Tellus!

 

Förutom en massa lärorika lektioner har vi hunnit med en hel del utvecklande samtal.

 

Vi har den här veckan även välkomnat VFU-student Charlotta hit till Tellus. Charlotta är snart färdig lärare och gör utbildningens sista praktik hos oss, hon är främst med på svenskan och engelskan.

 

Hela Grön grupp samt Röd B har arbetat vidare med sina manus till förändringstalen. Eleverna har valt ämne, skrivit argument, funderat på hur de kan bemöta motargument samt sökt fakta och statistik. Sedan har de strukturerat upp sina tal och skrivit manus med inledning, huvuddel och avslut. Nu är det dags att öva in talen så att de kan dem utantill alternativt klarar att hålla dem med stödord samt tänka på kroppsspråk och röstläge. Röd B håller sina tal på torsdag och Grön på fredag. Röd A kommer arbeta med sina förändringstal under halvklasstimmarna senare under terminen när det dags för Röd B att ha hemkunskap.

 

Tellus Röd har även arbetat en hel del med vår högläsningsbok Fröken Europa. Denna vecka besökte en av karaktärerna Tyskland där han hamnade mitt i Kristallnatten vilket ledde oss till diskussioner och skrivande utifrån begrepp som motståndsrörelse, koncentrationsläger, rasism, nazism och allas lika värde.

 

Båda grupperna har just nu läsläxa i egen valfri bok varje vecka. Boken tas med till skolan varje fredag då vi läser en stund under lektionstid. Däremellan läser eleverna hemma och fyller i läsprotokoll.

 

För övrigt har eleverna arbetat vidare med bland annat tågluff genom Europa i SO:n, poesi i engelskan, potenser i matten och densitet i NO:n. Denna vecka var det dags för Röd att ha en lektion i Livskunskap i Ingarö kyrka.

 

Läget i klassen

Vi känner av att  vi befinner oss i en rollsökningsfas nu i början av terminen. Det märks att många söker efter sin plats i gruppen och testar gränser. Detta tar ibland fokus från skolarbetet och försämrar stundtals arbetsron och därför har vi pedagoger i Tellus bestämt oss för att tydligt och konsekvent arbeta med rutiner kring våra lektioner från och med nästa vecka. Vi har kommit överens att detta gäller på alla lektioner:

Inför varje lektion

  • Läraren skriver alltid lektionsupplägg samt nödvändigt material på tavlan.
  • Eleverna ställer upp i brandled utanför klassrumsdörren och läraren slussar in några i taget.
  • Eventuell mobil stängs av och låses in i skåpet.
  • Eventuellt tuggummi spottas ut.
  • Eleven tar fram rätt material och sätter dig på sin plats (läraren bestämmer om någon får sitta någon annanstans. Ingen behöver alltså på egen hand leta efter en annan plats).

Under lektionen

  • Under längre lektioner ges frivillig paus mitt i. Läraren bestämmer när det passar att ta paus.
  • Läraren skriver stödord och uppgifter på tavlan.

 Avsluta lektionen

  • När läraren säger till plockar alla undan sitt material och ställer sig bakom sin stol.
  • Läraren avslutar lektionen.

Mycket av detta är saker vi redan gör och en hel del kanske låter självklart. Genom att vara ännu tydligare och alltid göra likadant är vår förhoppning att vi hjälper eleverna slappna av och i högre grad fokusera på skolarbetet under lektionerna. Självklart gäller även reglerna om vårdat språk och ett schysst förhållningssätt mot varandra under lektionerna. Prata gärna om detta hemma. Hur kan vi alla bidra till ett tillåtande klassrumsklimat och en bra arbetsro?

 

Föräldramöte

Vi påminner om föräldramötet den 5/10 kl 18.00-19.30.

 

En trevlig helg önskar vi er alla!

/Catrin, Fia, Daniel och Krister

Vi undersöker densitet på NO:n.
Tavlan efter en matematiklektion.
[stc-subscribe category_in='Veckobrev']