Tellus v.43

 

 

 

 

 

Höstlov!!! Kan ni tänka att vi lyckats ta oss så här långt:) Nu lyser höstens vackra färger runt om kring oss men vinterns vita täcke lyser än med sin frånvaro. När kommer de första vita vackra flingorna mån tro? 

Här i skolan arbetas det för fullt som alltid och vi kämpar på ordentligt. Vi kan, med glädje, konstatera att vi lyckats få en ny fröken i engelska till oss som kommer undervisa våra härliga elever med start i början på nästa termin. Fram till dess så kommer Joel, även vår lärare i spanska, att undervisa eleverna i detta ämne. Joel fick en spontan applåd när detta annonserades i klassrummet, och det känns ju alltid lite extra bra:) 

Med anledning av lärarbytet i engelska så påverkas vårt schema en del och tvingar oss att  göra en del justeringar fram till jul. En sak som blir påverkat av detta är vårt prov i Samhällskunskap. Ändringen blir inte optimal, om ni frågar mig, men nödvändig. Vi får välja mellan två dåliga ting, så att säga. Att dela upp provet under flera dagar eller flytta provet till måndagen efter lovet. Mitt val, tillsammans med 98% av eleverna, resulterade i ett byte av dag till MÅNDAGEN 4/11 efter lovet. 

 

Vill även nämna något om “Attityder” i klassen och återkoppla sedan förra veckobrevet. Efter vårt pedagogiska tokbryt förra veckan och arbetet med dessa attityder kan vi se en klar förbättring. Vi är inte helt hemma men vi ser en stor förbättring och elever som faktiskt tänker efter och försöker göra en skillnad. Vi har inte behövt “bråka” om några mössor eller mobiler, vilket är tacksamt. Vi har dessutom haft barn ute på rasterna (och vi pedagoger har fått lite rast:) som tillförskaffat sig både motion och frisk luft i form av syre till hjärnan. Allt i linje med den senaste forskningen som säger att barn ska syresätta sig ofta för att tillgodogöra sig kunskaper på bästa sätt. Härligt! 

 

 

 

  :  

Enligt UNICEF är det idag minst 57 miljoner barn runt om i världen som inte går i skolan. Vilka orsaker finns till det? 

 

 

 

I samhällskunskapen har vi de senaste veckorna arbetat med de mänskliga rättigheter och denna vecka framförallt med Barnkonventionen. I vår sista del, med fokus på artikel 28 -“allas rätt till utbildning”,  så tittade vi på olika barns förutsättningar för att kunna ta sig till skolan. Det var, enligt elevernas stora förvåning, inte alltid helt riskfritt och i flera fall fick barnen riskera sina liv för att få möjlighet att gå i skolan. Vi fick även ta del av olika barns berättelser där de av olika anledningar har svårt att få gå i skolan… 

Därefter gjorde vi en VT-rutin som kallas chalk-talk och som går ut på att eleverna i mindre grupp reflekterar kring olika frågor och tillsammans försöker sätta ord på sitt tänkande. Frågorna var exempelvis: varför artikel 28 är så viktig, vilka orsaker finns till att minst 57 miljoner barn runt om i världen inte går i skolan samt vad tänker vi på när vi hör dessa berättelser från de barn som berättar om sina livsöden och inte får gå i skolan av olika anledningar? Resultatet finns i klassrummet, kom och titta! 

 

 

 

 

 

Fokus denna vecka:  

 

 

Då är vi i full gång med vårt tema “debatt” och eleverna är galet taggade. Projektet är indelat i 3 delar, en kortare första del där vi tittar och reflekterar kring HUR man genomför en muntlig debatt. Sen kommer en något längre mellandel där vi övar praktiskt i muntlig redovisning samt hur vi genomför en presentation rent utseendemässigt (layout). I den sista delen, och där vi är just nu, så skriver vi en argumenterande text som vi i slutet av terminen ska framföra för varandra. 

När vi arbetar med argumenterande text så kommer vi att göra en riktig djupdykning. Vi kommer att dela upp strukturen kring texten och arbeta med olika delar under flera veckor. Tes och inledning under en vecka, argument och motargument en annan och avslutning en tredje vecka. 

Under vår första vecka så blev målet att hitta en lämplig tes och försöka underbygga den med argument och göra ett kraftigt förarbete. Syftet med uppgiften var att se om man faktiskt hade något att tycka till om och spåna fritt. Finns det tillräckligt med argument och har jag på fötterna här men samtidigt gör det lättare för oss när vi väl ska börja skriva ner allt. 

Denna vecka blev det tid för inledningen och finputs på tes-formulering. Eleverna fick noga tänka igenom sina teser och inleda med ett kraftfullt och känslomässigt exempel. Därefter skulle de beskriva sin verklighet och visa på det problem/utmaningar de ser  men även ge sin lösning på detta (upprepa tesen). 

Som en extra del i detta, och för att era härliga kids är SÅ smarta, så har vi lagt in en extra växel. Eleverna skulle även hitta forskning eller annan trovärdig källa som ger samma bild av verkligen så som de beskriver den. Någon som håller med om att deras tes är en sann bild av läget. De här blev en utmaning för många. Dels att faktiskt hitta trovärdiga källor som tycker som dem men samtidigt att hitta något som stärker en verklighetsuppfattning av nuläget och inte en källa som styrker argumenten, för den forskningen kommer ju senare. Jag vill verkligen skryta fullt ut här för era kids är verkligen SÅÅÅÅ bra. De har lyckats fantastiskt! Fråga gärna om ni får läsa deras inledning… 

En annan sak vi fokuserade på var själva tesen. Den ska ju vara kort, kraftfull och förståelig. Inte heller det så lätt alla gånger. En annan sak vi kom fram till var att tesen efter ett tags skrivande inte alltid längre hör ihop med inledningen..Vi fick många bra diskussioner kring detta och kunde tillslut konstatera att det är bättre att ändra en kort tes  än flera rader med text. 

Vill dock avsluta denna information med en “favorit-reflektion” som härliga Emil delade med sig av. Han hade jobbat hårt med sin tes och tyckte att han hade bra med argument som var både trovärdiga och hållbara. Han var säker på sin sak! Men när det började bege sig och efter att han kollat med en bra och trovärdig källa (rektor JIll) så blev det annat liv i luckan:) 

-. Åsa, Åsa vet du? Nu har jag förstått. Jag har pratat med Jill. Jag har ju fel tes. Det är ju inte det här det handlar om!!! Nu förstår jag! Det är ju så här det är! Ska genast ändra min tes och min åsikt. 

Ja, kan ju inte annat än stormysa när eleverna verkligen förstår saker och ting och kommer till insikt. Att våga reflektera utanför boxen, våga ifrågasätta  sitt egna tänkande och att våga ändra sin åsikt är några av våra mest värdefulla egenskaper. Tack Emil att jag fick detta som sista minne av er härliga elever innan vi skiljs åt i en hel vecka. Jag kommer sakna er alla massor! 

 

Övrig information:

Ha ett trevligt lov! 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V. 44 

Höstlov

 

V.45

Måndag. 4/11 . Prov Lag & Rätt 

 

v. 46 

Onsdag 13/11. Muntliga Nationella Prov . Heldag, mer info kommer… 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa