Tellus veckobrev v.7

Hej allesammans!

Normer & värden: Mentortiden

Nytt klassråd hade vi måndags och vi kunde nu börja diskutera de viktiga frågor som plockats fram tidigare. Det rör allt från maten, till klassfester, Harrypotterdag, klassresor, mattävlingar till makaroniburkar…mer om detta längre fram under våren!
Del 2 av passet ägnade vi åt att testa samarbete i nya former. Hur lätt är det att lösa uppgifter om man inte får prata med varandra. Vad blir svårt , vad blir lättare? Nu har vi testat och vi kommer fortsätta och då få chansen att prata mer om vad som händer!

SO

I so har vi satt upp ett mål där vi vill få allas röster hörda. Detta gör att vi lagt mycket fokus på att diskutera i par, smågrupper och i helklass. Temat har varit det hårda språket och här har vi lyckats belysa detta ur många olika perspektiv. Ur dessa perspektiv har vi kunnat se många olika konsekvenser av det hårda språket. Vi har även kunnat se viktiga samband mellan språket och fenomen som jämlikhet och jämställdhet. Riktigt intressant blev det när vi kom att se hur språket hänger samman med den rådande normen i samhället. Här kunde många se olika grupper som far illa för att de befann sig utan för denna norm. Glädjande och hoppfullt var dock alla tankar om att normen faktiskt har förändrats och på många sätt blivit vidare och mer inkluderande! Glädjande är också att se hur många som nu är med och delar med sig av sina tankar i klassrummen! Tillsammans blir vi…och klokare!

Från denna ingång har vi tagit oss vidare och pratat om näthat och brott kopplade till fenomen på nätet. Några ögonbryn höjdes när det stod klart att t ex hakkors inte är lagligt att använda som t ex profilbild och att fotografering hemma hos någon krävde medgivande.

Arbetet har som avslutning landat i vad som händer när ett brott har begåtts och vilka som då blir inblandade. Här reder vi ut begreppen lagar, regler, normer och grundlagar. Nästa vecka går vi i mål med en analys kring dessa fenomen!

”Tisdagseventen”

Vill berätta något om det initiativ vi i Tellus satt igång. Varje tisdag denna termin har vi lyckats anordna ett ”event” för alla elever i åk 4-6 (med glada inhopp från åk 7-9). Vi har haft en rad olika aktiviteter som alla som velat fått prova på. På tisdagarna har vi nu skapat ett sug efter nya event och vi ser fram mot att få med fler på tåget! Bra jobbat initiativtagarna!!!

Idrott – information från Henrik:

Hej Tellusar!

Under idrottslektionen på tisdag kommer vi att jobba med islivräddning på Lemshagasjön. Vi samlas på fotbollsplanen när lektionen börjar och du behöver då vara rätt klädd för en timme på isen. Du kommer bland annat att kräla runt på isen så glöm inte överdragsbyxor och bra jacka. Under cirka 20 minuter kommer du att träna islivräddning med mig och under resterande tid får du själv gärna åka skridskor. Om du vill åka skridskor så måste du ta med egna skridskor samt hjälm!

Har du inga skridskor som passar så kommer jag på plats att berätta vilka alternativ du har.

Om isen mot förmodan inte klarar våra säkerhetskrav så meddelar jag det via schoolsoft på måndag och då blir det en annan lektionsplanering som gäller.

Föräldramötet 22/2

På onsdag har ni alla chansen att ta del av Maria Duvas föreläsning kring nätet/sociala medier och de risker som finns runt dessa.

Med anledning av förra terminens diskussion vid föräldramötet där denna fråga lyftes och ni på plats såg behovet av att diskutera detta vidare tänker vi oss följande upplägg på föräldramötet:

18-19 Föreläsning

19-20 Föräldramöte:

  1. Vi presenterar några nyheter och något av elevernas tankar runt det hårda språket.
  2. Vi diskuterar hur vi bäst kan stötta våra ungdomar när det gäller deras tillvaro på nätet. Vi utgår från föreläsningen och allas erfarenheter för att tillsammans se hur vi lyckas med detta.
  3. Vi utvärderar och samlar tankar inför åk 7
  4. Föräldrakoordinatorerna

Ha en fantastisk helg allesammans!

Och sportlov v.9:)

Tillsammans starkare!

/Tellusteamet

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']