Uranus V47

Hej alla Uranus-familjer!  

 

Till vårterminens start i januari kommer alla grupper på Mellangården utökas med en elev. För oss innebär det att Uranus röd och grön kommer att få två nya klasskamrater, Emilia och Elsa. Hjärtligt välkomna!

Under veckans VIM-lektion spelade vi ett “Lära känna”-spel med olika frågor om t.ex. vad du blir glad av, om du fick bestämma vad som helst vad skulle det vara osv.

 

 

Kunskaper

 

Under veckans matematiklektioner fortsatt arbeta med längd och höjd. Fokus har dock legat på problemlösning där eleverna fick lista ut om det var addition eller subtraktion respektive multiplikation eller division som de skulle använda för att räkna ut den efterfrågade längden eller höjden.

 

 

Under veckans svenskalektionerna har vi bl.a. tränat på att skriva brev. I vårt skrivprojekt har eleverna kommit fram till “problemdelen” i sina sagor. Vad händer deras karaktärer, vilken sorts problem stöter de på.

 

 

so-lektionerna har gått vidare med att titta närmare på hur Bibeln och skapelseberättelsen förklarar hur jorden och livet kom till. Även här skrev eller ritade barnen en serie för att utvärdera vad de lärt sig.

 

 

NO-lektionerna har vi arbetat med våra sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. De fick undersöka olika pulver med syn, lukt och känsel, beskriva dem och sedan ställa en hypotes om vad det kunde vara. Viktigt var att man absolut inte får smaka för om man ska ta reda på vad något är kan man ju inte veta om det är giftigt eller inte.

 

 

tekniklektionen gjorde vi olika experiment med luft och barnen byggde klart sprattelgubbarna och gjorde flygfarkoster. 

 

idrottslektionen samarbeta i “familjer” och tillsammans skapa en redskapsbana som sedan fick demonstrera innan de andra eleverna fick prova. Mycket uppskattat.

 

 

engelskan tränade vi på engelska verb med hjälp av ett memospel. Vi lärde oss också namnen på årstiderna och sjöng låten om Floppy där vi tränade “spelling”.

 

Hem och skola

 

Behov av utökad fritidsomsorg

Under hösten har vi sett ett ökat antal barn som lämnas före fritids öppnar 7.30. Är ni i behov av utökad omsorg, mellan klockan 7.00-7.30 behöver ni inför varje läsår ansöka om detta. Här nedan finner ni blanketten för detta, den ska bifogas med ett arbetsgivarintyg som styrker ert behov. Ansökan lämnas in till expeditionen. 

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2018/01/Fritids-Ansökan-om-utökad-omsorgstid-morgon.pdf

 

Nu är det dags att göra er anmälan inför Jullovet. 

 

Vi önskar att ni skriver Närvaro i kommentarsfältet samt skriver in aktuella tider om ni är i behov av Fritidsomsorg alt. att ni tar bort tider samt skriver Ledig i kommentarsfältet om ni är lediga. 

 

Dessa datum är fritids/klubben ÖPPET kring jul, och då önskar vi att ni fyller i en korrekt anmälan: 

20 December 

23 December (Stänger 15.00 pga dag före Julafton)

2 Januari

3 Januari

 

Dessa datum är fritids/klubben STÄNGT: (samt alla röda dagar och aftnar)

27 December

30 December

7 Januari (pga. planeringsdag) 

 

Vi vill ha din anmälan senast 24/11 för att kunna bemanna korrekt. 

 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Läxa:

  • Diamantjakten – Läs kapitel 13 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.

 

Vecka 46

Måndag: Efter lunch, dansföreställning Gustavsberg. Tillbaka till mellis.
Tisdag: Friluftsliv
Onsdag Idrott med ombyte och handduk.
Torsdag: Läxa lämnas in. Bobbie och Björne tillbaka till skolan.
Fredag: VIM (Vi på Mellangården)

 

Kommande händelser:

  • 13/12 – Lucia kl.8.00 i Amfiteatern. 
  • 19/12  – Höstavslutning i Gustavsbergs Kyrka. 
  • Fritids öppet – 20 December, 23 December (Stänger 15.00 pga dag före Julafton), 2 Januari och 3 Januari.
  • Fritids stängt – 27 December, 30 December och 7 Januari (pga. planeringsdag) 
  • 8/1-2020 – Vårterminen startar

 

Ann-Sophie, Eva och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 02

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

8 kommentarer

Kommenteringen är stängd.