Tellus veckobrev v 46

 

Hej,

Nu är vi tillbaka i normala veckor efter snöoväder och utflykter och denna vecka har fungerat bra.

Tack alla föräldrar för att mycket trevligt föräldramöte. Neda bifogar vi minnesanteckningar från mötet. Tack så mycket Christina för dessa mycket informationsrika anteckningar.

På mentorstiden har vi jobbat med “Schoolsoft” på så sätt att vi har tittat igenom kommande veckas läxor och prov, så att alla har koll och kan planera sin arbetsvecka. Vi har också påmint oss om våra aktuella mål i IUP:n och skrivit ned dessa i våra “Mentorsböcker”.  Till “Gårdsrådet” i grön grupp har vi en ny representant, nämligen Tona. Det blir därför hon och Pål-Ivan som ska representera Tellus Grön framöver på “Gårdsrådet”.
Veckorna fram till jullovet kommer vi ha fadder-träffar och då blir det bl a läsning av brev och högläsning av böcker.

NO:  Nu har vi startat upp ett nytt område, nämligen ”Krafter” och funderar bl a över detta: Hur används krafter på olika sätt i sporter? Vad är balans? Vad är tyngd? Hur mäter vi krafter?

SO:  Vi jobbar med Europa och kartor som hjälpmedel. Vi har pratat om prov och bedömning. Eleverna har fått tillbaka gamla prov.

SV: Vi har jobbat med läsförståelsestrategien “Reportern.

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.
På fredagen gjorde vi en läsförståelse-uppgift och använde oss av dessa strategier.
Vi jobbar vidare med “Retorik” och ger tips på vad man ska tänka på när man talar inför en grupp. Dessa tips kan komma väl till hands när vi den 7/12 har de muntliga nationella proven i ämnena svenska, engelska och matematik.

Vi kommer att förbereda oss noga inför dessa och gå igenom det praktiska upplägget (se vidare protokollet från föräldramötet i onsdags).
föräldramöte-tellus-161116

Innan vi avslutar veckobrevet vill vi påminna om att det är mycket viktigt att duscha efter gymnastiken. Det brukar gå bra, men en påminnelse kan inte skada.

Bästa hälsningar

Tellusteamet

2 kommentarer

  • Thomas Nordström, Hugos pappa säger:

    Mycket bra anteckningar från föräldramötet, Christina. Jag tycker du fick med det vi sa på föräldramötet väldigt tydligt. De föräldrar som inte hade möjlighet att närvara får en grymt bra sammanfattning. Tack!

  • Maria Erlandsson, Davids mamma säger:

    Instämmer (var en av dem som tyvärr inte hade möjlighet att delta).

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']