Venus Välkomstbrev vecka 32

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Varmt välkomna tillbaka till skolan och välkomna till Ladan!

Nu är det dags att dra igång ett nytt läsår och vi är så nyfikna på att få träffa er!

Ett nytt kapitel börjar nu på er resa mot slutmålet för grundskolan och vi är taggade för att få göra den resan tillsammans med både elever och föräldrar. På skolan har det under sommaren skett lite omorganisationer vilket medfört att Marie även fortsättningsvis är en av nu tre mentorer.

Här kommer en planering för vecka 33:

Onsdag 18/8: Uppstartsdagen. Vi samlas allihopa klockan 9.00 på framsidan av Ladan. Efteråt träffas vi i L3 och L4 för praktisk information och information om vad som händer under veckan. Vi går gemensamt till matsalen och äter lunch kl.12.00-12:30, därefter återsamlas vi en kort stund för lite mer info om torsdag och fredag. Dagen slutar ca. kl.13.00.

Medtag lås till ditt skåp! Vi ser gärna att ni har nyckellås eller kombinationslås med minst fyra siffror.

Torsdag 19/8: Välkommen till Ladans “Trygghetsdagar”. Vi samlas i L3 och L4 klockan 8.30. Ni kommer få info om gruppindelning för olika aktiviteter som kommer ske under dagen. Under den här dagen kommer du vara i en av tolv åldersblandade grupper med elever från 7, 8 och 9. Tillsammans kommer ni i gruppen få göra olika aktiviteter på skolan. Vi äter lunch på skolan och dagen slutar kl.14.15.

Fredag 20/8: Turf. Vi kommer samlas i Gustavsbergs Centrum för att gemensamt ta oss iväg. Dagen går ut på att ni tillsammans i grupperna från torsdagen ska lösa olika uppdrag. Dagen avslutas på plats och alla som vill (eller inte lämnat in tillståndsblanketten) åker med pedagoger tillbaka till Gustavsberg.
Medtag matsäck, fika, vattenflaska, bra skor och kläder efter väder!
Mer info om tider för fredagen kommer att läggas ut på schoolsoft.

Övrig viktig information:

Föräldramöte

Föräldramötet kommer att hållas digitalt via Google Meet. Mer praktisk information om när och hur kommer i nästa veckobrev.

Blanketter

Här nedan finns en viktig blankett ni behöver läsa och fylla i snarast samt återlämna till någon mentor.

Tillstånd blankett skolstart Ladan

Specialkost? Fyll i och lämna till mentor snarast.

Specialkost

Har ni inte möjlighet att själva skriva ut de blanketter som behöver lämnas in delas dessa ut under uppropsdagen och kan sedan lämnas in under torsdagen.

Ipad

På schoolsoft kommer det läggas ut en nyhet gällande iPads. Där kommer ni kunna läsa och godkänna de villkor som gäller. Det är jätteviktigt att både elev och vårdnadshavare svarar på den fråga som medföljer. När det har skett kommer eleverna att kunna ta med sin iPad hem. Vår förhoppning är att detta skall kunna ske under måndag morgon vecka 35 (eftersom iPads inte kommer behövas under trygghetsdagarna)

Kontakt

Den personalrumstelefonen som finns till Ladan är: 08 – 586 313 14. Under utflyktsdagar kommer vi ha med oss en utflyktstelefon vars nummer vi då kommunicerar via schoolsoft. Vanligtvis nås vi pedagoger och mentorer lättast via mailen.

Schema

Era scheman finns nu (eller snart??) på SchoolSoft. Kom ihåg att det vanligtvis blir små förändringar under de första veckorna. Vi kommer under uppstarten att gemensamt gå igenom och förklara schemat.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera era uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Kommunikationspolicy 

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Utvecklingssamtal 

Under vecka 39 kommer vi att genomföra utvecklingssamtal. De flesta av samtalen kommer att ske under utvecklingssamtalsdagen 29/9. Formerna och bokning för dessa ber vi att få återkomma om.

Lägerskolsdagar

Under torsdag och fredag vecka 34 (26-27/8) kommer vi att genomföra terminens lägerskolsdagar. De kommer bestå av två intensiva dagar i och runt skolan. Mer info kommer nästa vecka.

Varmt välkomna till en spännande termin!

//Marie, Cristin och Henrik