Venus veckobrev, vecka 36

Hej,

Vi vill passa på att berömma alla venusar. Det är ett positivt, aktivt gäng vi har fått tillbaka efter sommaren.

Under måndagens mentorstid började vi förbereda inför kommande utvecklingssamtal (vecka 38). Detta arbete kommer vi att fortsätta med på måndag. Blir ni inte klara under denna timme är det viktigt att detta görs färdigt hemma så att ni kommer förberedda till vårt samtal. Vi vill också be er föräldrar att inför samtalet fylla i ”er del” av formuläret. Detta hittar ni på Schoolsoft, i vänsterkolumnen under ”Inför utvecklingssamtal”.

Henrik meddelar att han, för att kunna meddela er föräldrar om era barn har glömt kläder, haft sjukintyg med sig osv., fyller i 1 minuts sen ankomst och sedan en förklaring. Detta för att det inte finns ett annat verktyg i Schoolsoft för att kunna förmedla sådant. Har ni några funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta Henrik.

Nästa vecka (torsdag och/eller fredag) är det skolfotografering. Vi återkommer med exakt dag och tid i början av veckan.

Save the date”:

•Den 4/10 kl 18.00-19.30 är det föräldramöte. Vi har bl a bjudit in en föreläsare som kommer att tala om drogförebyggande arbete.

Med önskan om en fin helg,

Ninna, Fia, Sofia, Fredrik och Cristin

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']