Teknik

Teknik

  1. Grundläggande förståelse för processen: behov – idé – design – prototyp -..- lösning
  2. Göra en enkel teknisk ritning och ev rapport
  3. Några kända tekniska lösningar/uppfinningar och deras upphovspersoner
  4. Praktiskt: skapa och bygga en teknisk lösning som vi kan använda på skolan
  5. Få en orientering om moderna design-metoder.
  6. Teknik i samhället – vårt vatten och vår energi
  7. Teknik i samhället – kommunikationsteknik