Venus veckobrev v.4

Hej Venus!

Ett litet senare veckobrev pga sjukdom. I No:n jobbar vi just nu med kraft och tryck. Eleverna fick i veckan räkna ut det tryck de utgör själva på underlaget de står på utifrån arean på deras fötter och deras kraft.

Blänkare

  • Boka in ert individuella utvecklingssamtal på Schoolsoft. Utvecklingssamtalen äger rum under v.6.
  • Att alla elever ska arbetat färdigt med sitt dokument”inför utvecklingsamtal” senast imorgon måndag. Respektive mentor måste godkänna dokumentet. Annars har vi också tid på onsdag eftermiddag under provtiden till de som inte hinner färdigt.
  • Att alla ska fortsätt repetera multiplikationstabellerna. Det görs också på fördjupningen.
  • Att de som som heller vill lyssna på texter har med sig hörlurar.

Hoppas ni inte blåst bort i helgen!

/ Team Venus