Venus veckobrev v.49

Hej!

Snart har ni gått halva årskurs sju, visst går det galet fort?
När man tänker tillbaka på terminen och vad vi har arbetat med i svenskämnet så tänker man först, vad har vi gjort egentligen, ingenting eller? Men så tar man sig en djupare fundering och försöker att backa minnesbandet. Då kommer man på att vi faktiskt har gjort en hel del.

Det första ni gjorde var att skriva ett personligt brev till mig. Jag fick 52st välskrivna och roliga brev som gjorde att jag snabbt lärde känna er. Efter breven så fick ni även skapa personliga keynotes med 10st bilder. Med hjälp av keynoten så höll ni sedan muntliga presentationer för varandra. Under presentationerna så övade ni på att ge respons, både skriftligt och muntligt. Ni fick lära er att tala om vad som var bra, inte bara att “det var bra” utan vad, exakt som gjorde presentationen bra.

När presentationerna var klara så började vi läsa en bok, “En sekund i taget”. I samband med läsningen så har vi övat på en massa, massa viktiga saker. Att läsa är ju som bekant inte bara att läsa… Det krävs att man är vaken, aktiv och närvarande. Dessutom måste man ha koll på lässtrategier, synonymer, liknelser, metaforer och saker som står mellan raderna. För att öva på detta har ni fått arbeta med minst 8st olika lässtrategier. Några av lässtrategierna är “Frågeställaren”, “Förutspå”, “Illustratören” (att se och skapa inre bilder), “Sammanfattaren”, “Brobyggaren” (att koppla texten till egna erfarenheter/textkopplingar), “Känsloförmedlaren/Citat-Tanke” (att hitta en mening, göra om den till ett citat och skriva sina tankar om den).img_0368

Att välja meningar, göra om dessa till citat och skriva sina tankar om dem är en bra träning och förberedelse för att så småningom kunna skriva utredande text. Med utredande text menar jag text som utvecklar, utreder eller synliggör något.

När vi arbetade med liknelser och metaforer så övade vi först på gamla traditionella liknelser och metaforer och försökte lära oss vad de betyder. Sedan så försökte vi hitta liknelser och metaforer i boken.

För att synliggöra vad som händer när man läser mellan raderna så fick ni titta på en tavla och göra en VT-rutin. Kommer ni ihåg vad som hände när ni gjorde det? Jo, ni förstod att mycket information eller fantasi lägger man till själv..img_0367

Parallellt med läsningen så började vi titta på andra typer av text och ett begrepp som vi övat mycket på är “textens genretypiska drag”.  Genom att lära sig genretypiska drag så lär man sig en sorts kod för hur man skriver olika sorters texter. Ni fick ta med er en artikel till skolan och utifrån artikeln så fick ni sedan skriva ett referat. I samband med referatet så fick ni återigen träna på citat och vem som har sagt vad.. detta är inte alltid det lättaste och något vi kommer att öva mer på.

Efter referatet så tränade vi på hur man skriver en insändare och genretypiska drag får en sådan. Ni fick skriva egna insändare och ni har skrivit om allt från busshållplatsen till plågsamma djurförsök.

Texttyperna referat och insändare tillhör sakprosa och efter att ni bekantat er med referat och insändare så blev det naturligt att gå in på nyhetsartiklar. Vi har börjat titta på hur en nyhetsartikel är uppbyggd och vad som ska finnas med. Nästa termin kommer vi fortsätta med detta.img_0366

Vi har ju även haft halvklasstimmar i svenskan. På dessa timmar har ni fått göra egna filmer utifrån boken. Filmerna är i princip klara och under de sista dagarna kommer vi titta på dem tillsammans. Det vi lärde oss av filmandet var att det var lättare sagt än gjort. En minut färdigt film har tagit många timmars förberedelse och planering! Men filmerna är riktigt, riktigt bra!img_0343-2

Så, nästa termin ska vi fortsätta med sakprosa och ni ska få skriva egna nyhetsartiklar. Tanken är att artiklarna ska bli något i stil med bilden. (Den har jag tagit på Värmdö Gymnasium).

Några viktiga datum: (Kolla gärna datumen extra, då jag ofta skriver datum i fel format 🙂

13/12 Lucia 8.30 i Amfieteatern

19/12 Fadderdag. Vi pysslar med fadderbarnen. Ta med toarulle, glasburk och värmeljus!

20/12 Klassensdag. Vi är på skolan och gör samarbetsövningar.

21/12 Jullunch och skolavslutning kl.18.30-19.15

10/1 2017  Äntligen skolstart!

Ha nu en riktigt mysig tredje advent och ta hand om varandra!

/Mentorerna i Venus

 

 

 

 

 

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']